Szkoły i placówki oświatowe

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.).

 

Poniżej wykaz uproszczony.

 

Wykaz