Szkoły i placówki oświatowe

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.).