Lista wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
• płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych;
2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztu obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;
3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
• zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;
• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, nośniki danych) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
• strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.:
odzież sportowa:
spodenki sportowe – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
koszulki sportowe – nie więcej niż 2 szt. w semestrze,
getry – nie więcej niż 1 szt. w semestrze,
skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – nie więcej niż 2 pary w semestrze,
dres – nie więcej niż 1 komplet w semestrze – czyli spodnie dresowe i bluza,
kąpielówki – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
kostium pływacki – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
czepek – nie więcej niż 1 szt. na semestr,
okulary pływackie – nie więcej niż 1 szt. na semestr.,
obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,
klapki na basen – nie więcej niż 1 para;
Uwaga: istnieje możliwość refundacji zakupu większej liczby sztuk zakupionej odzieży sportowej w przypadku uczniów klas sportowych;
• inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,
4. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
• dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
• zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.

Załączniki: