Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer: p/00201/2018
Placówka: Przedszkole nr 26
Stanowisko: Specjalista - zajęcia rewalidacyjne
Etat: 1 godzina/25
Kwalifikacje: Prowadzenie zajęć rewalidacyjno - surdopedagogicznych.
Kompetencje: Wychowanie przedszkole lub zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Surdopedagogika. Kursy kwalifikacyjne.
Wykształcenie: licencjat z przygotowaniem pedagogicznym
Telefon kontaktowy: 32 217 08 46
E-mail kontaktowy: P26@oswiata.tychy.pl
Osoba kontaktowa: Dyrektor Dorota Szczyrba
Data dodania: 06-02-2018
Odpowiedz: