Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer: p/01591/2017
Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Stanowisko: Asystent nauczyciela w klasach I-III SP
Etat: 24/40 od dnia 11.12.2017
Kwalifikacje: kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem( zgodnie z paragrafem 7 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 9.08.2017 w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Kompetencje: wiedza specjalna z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej i psychologii klinicznej, umiejętności diagnostyczne i wychowawczo-dydaktyczne
Wykształcenie: magister z przygotowaniem pedagogicznym
Telefon kontaktowy: 32 227 22 40
E-mail kontaktowy: zsp1@oswiata.tychy.pl
Osoba kontaktowa: mgr Jolanta Paduch -Dyrektor
Data dodania: 16-11-2017
Odpowiedz: