Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer: p/01501/2017
Placówka: Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego
Stanowisko: Nauczyciel
Etat: 18/18- II semestr 2017/18
Kwalifikacje: Kwalifikacje do nauczania następujących przedmiotów zawodowych informatycznych nauczanych w zawodzie technik informatyk oraz technik teleinformatyk: - systemy operacyjne, - systemy teleinformatyczne, - sieci komputerowe, - układy cyfrowe i mikroprocesorowe, - układy mikroprocesorowe, - bazy danych, - pracownia sieci komputerowych, - pracownia zarządzania sieciami teleinformatycznymi.
Kompetencje: sumienność, obowiązkowość, komunikatywność
Wykształcenie: magister z przygotowaniem pedagogicznym
Telefon kontaktowy: 32 217 38 22
E-mail kontaktowy: ZS4@oswiata.tychy.pl
Osoba kontaktowa: Zygmunt Marczuk
Data dodania: 20-10-2017
Odpowiedz: