Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer: p/01381/2017
Placówka: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej
Stanowisko: Referent
Etat: 1
Kwalifikacje: posiada co najmniej wyksz. średnie mile widziane wyksz. wyższe ekonomiczne lub administracyjne, doświadczenie na stanowisku administracyjnym, biegła znajomość przepisów dotyczących ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy - Kodeks pracy, ustawy - KPA, ustawy - o ochronie danych osobowych, biegła znajomość obsługi komputera - zwłaszcza pakietu Microsoft Office oraz urządzeń biurowych. Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie http://sp11.bip.tychy.edu.pl/11991/strona
Kompetencje: zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, łatwość przyswajania wiedzy, gotowość do ustawicznego kształcenia, obiektywność w działaniu i ocenianiu, dyspozycyjność, terminowość. Prosimy oferty składać do dnia: 24 października 2017 r.
Wykształcenie: świadectwo dojrzałości
Telefon kontaktowy: 32 227 34 64
E-mail kontaktowy: ibsp11@wp.pl
Osoba kontaktowa: Dyrektor szkoły mgr Marzena Nogaj
Data dodania: 10-10-2017
Odpowiedz: