Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer: p/00891/2017
Placówka: Zespół Szkół nr 7
Stanowisko: Specjalista - zajęcia rewalidacyjne
Etat: 6/25
Kwalifikacje: Specjalista z zakresu terapii autyzmu
Kompetencje: Znajomość zasad pracy z uczniem z autyzmem - zespołem Aspergera.
Wykształcenie: magister z przygotowaniem pedagogicznym
Telefon kontaktowy: 32 227 36 32
E-mail kontaktowy: zs7tychy@wp.pl
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Gniewek
Data dodania: 09-08-2017
Odpowiedz: