Giełda pracy

Szczegóły ogłoszenia

Numer:
Placówka: Miejskie Centrum Oświaty
Stanowisko: referent/specjalista
Etat: 1/1 na zastępstwo
Kwalifikacje:

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym
  • staż pracy:  co najmniej 1 rok
  • znajomość przepisów: Ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela,  Kodeks Pracy, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym
Kompetencje:

Główne obowiązki:

  • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla obsługiwanych placówek.
  • weryfikacja poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów obsługiwanych placówek pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi MCO,
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników,
Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym
Telefon kontaktowy: 32 438 23 03
E-mail kontaktowy: mco@mco.tychy.pl
Osoba kontaktowa: Iwona Borucińska
Data dodania: 17-05-2017