Raporty, analizy, sprawozdania

 

 Sprawozdania ze stanu realizacji zadań oświatowych

  • sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017
 pełna wersja

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2015/2016

 pełna wersja

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015

 pełna wersja

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2013/2014

 pełna wersja

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2012/2013

 pełna wersja 

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2011/2012

 pełna wersja

prezentacja

  • sprawozdanie za rok szkolny 2010/2011

 pełna wersja

 prezentacja

   
     
     
     
     

Wyniki egzaminów zewnętrznych

 

Demografia