Projekty realizowane przez szkoły i placówki oświatowe w roku szkolnym 2014/2015

Placówka

Nazwa projektu

Termin realizacji

Gimnazjum nr 4

"Woda w naszym życiu" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Turcji, Włoch i Czech.

VIII 2013- VII 2015

I Liceum Ogólnokształcące

"Różne kultury na europejskiej scenie" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Włoch, Rumunii, Bułgarii. Celem projektu jest szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur.

VIII 2013 - VII 2015

III Liceum Ogólnokształcące

"Folklor na lata 2013-2015" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Niemiec oraz zakupiono m.in. dekoracje do organizowania festiwali teartrów w języku obcym.

VIII 2013 - VII 2015

Szkoła Podstawowa nr 11

"Natura jest sztuką, dzielmy się nią!"  Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Turcji i Grecji oraz m.in. wycieczka do Karkowa izajęcia ceramiczne.

VIII 2013- VII 2015

Szkoła Podstawowa nr 37

"Wojna i pokój. Stworzenie Europy" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Włoch, Francji i Hiszpanii.

 VIII 2013- VI 2015

Szkoła Podstawowa nr 6                          

"Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów do Wielkiej Brytanii, Finlandii i Hiszpanii.

 VIII 2013- VII 2015

Zespół Szkół nr 6

"Zapoznanie się z wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego"  Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. 

VIII 2013 - VII 2015

Zespół Szkół 
Specjalnych nr 8 

"Posłuchaj mnie mamo, posłuchaj mnie tato"Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius. Celem projektu jest zaoferowanie możliwości rozwoju kluczowych kompetencji dających odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz podstawę do dalszej nauki i życia dorosłego. Skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimanzjum.

 VIII 2013- VI 2015 

Zespół Szkół nr 1

"Zawód moją przyszłością - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała dofinansowanie na realizację tego projektu ze środków EFS-PO WER. W ramach projektu uczniowie będą odbywać praktykę we Włoszech. 

2014 - 2015

Zespół Szkół nr 4

"Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

2014- 2015

Zespół Szkół nr 7

"Szkoła przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa" Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - instytucjonalna mobilność kadry edukacyjnej, w ramach którego wyjechali nauczyciele. 

2014 - 2015

Szkoła Podstawowa nr 18

"Pokaż i powiedz. Nigdy więcej wojny!" Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+celem którego jest motywowanie uczniów do poszukiwania pokojowych rozwiązań konfliktow; projekt we współpracy ze szkołami z Wielkiej Brytanii oraz Belgii. 

VIII 2014 - VI 2016