Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych

OKRES REALIZACJI: od 24.02.2009 do nadal

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych ze średnią ocen co najmniej 4,75 z 3 wybranych z określonej w Regulaminie grupy przedmiotów i średnią z pozostałych przedmiotów co najmniej 3,75 orazuczniów spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie przyznawania stypendiów.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:

w roku szkolnym 2009/2010  - 39 400,00 zł

w roku szkolnym 2008/2009 -  44 300,00 zł