Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty.

OKRES REALIZACJI: 01.01.2011- 31.07.2012

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt skierowany jest do nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach, ma na celu poszerzenie posiadanych i zdobycie nowych kompetencji językowych, poprzez uczestnictwo w darmowych kursach językowych. Dzięki możliwości nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu międzynarodowego i otrzymania certyfikatu Projekt ten daje również możliwość, grupie nauczycieli, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 710 820,00 zł