Dyrektor szkoły Świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

OKRES REALIZACJI: 01.06.2008 - 31.05.2009

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt skierowany do kierowników oraz pracowników administracji szkół i Miejskiego Zarządu Oświaty, którego głównym celem jest poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą poprzez podwyższenie kompetencji kadr administracyjnych i zarządzających..

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 438 550, 00 zł