Projekty realizowane przez MCO

Miejskie Centrum Oświaty w ramach swojej działalności pozyskało ze środków Unii Europejskiej kwotę blisko 20 mln zł  na realizację projektów edukacyjnych, dzięki którym wsparcie w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających, kursów i szkoleń zawodowych otrzymali uczniowie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli placówek oświatowych, pracownicy oświaty mieli możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń i podnieść kwalifikacje. Szkoły biorące udział w projektach znacznie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną.