Oddziały Integracyjne i specjalne

Szkoły z oddziałami integracyjnymi w Tychach:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Franciszka Zubrzyckiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy
Email: zszoisekret@wp.pl
Strona www: http://www.zszoi.tychy.edu.pl

  • Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego

ul. Harcerska 25, 43-100 Tychy
Email: tychysp22@interia.pl
Strona www: http://www.sp22.tychy.edu.pl

  • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty

Al. Piłsudskiego 21, 43-100 Tychy
Email: sekretariatsp35@wp.pl
Strona www: http://www.sp35.tychy.edu.pl

  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9

ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy
Email: zs9tychy@poczta.fm 
Strona www: http://www.sp40.tychy.edu.pl

GIMNAZJA:

  • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy
Email: zszoisekret@wp.pl
Strona www: http://www.zszoi.tychy.edu.pl

  • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego

Al. Bielska 100, 43-100 Tychy
Email: zs4-tychy@gazeta.pl
Strona www: http://www.zs4.tychy.edu.pl/

  • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Zespole Szkół nr 9

ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy
Email: zs9tychy@poczta.fm 
Strona www: http://www.gimnazjum7.tychy.edu.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

  • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida

ul. Norwida 40, 43-100 Tychy
Email: sekretariat@norwid.nazwa.pl
Strona www: http://www.2lo.tychy.edu.pl

 

Szkoły z oddziałami specjalnymi w Tychach:

  • Zespół Szkół Specjalnych nr 8* Szkoła Podstawowa nr 12

* Gimnazjum nr 13
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6
* Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy
Email: zss8tychy@gmail.com