Aktualności

Projekt pt." Ludzie z pasją" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4

Autor: Anna Damaschk 12.01.2018
​11 stycznia 2018 r. uczniów Szkoły Podstawowej nr 24, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 odwiedził tyski podróżnik , pasjonat : Zygmunt Jantosz,
który opowiedział o swoich podróżach rowerowych .
Nasz gość przejechał na rowerze całą Europę i Stany Zjednoczone od wschodu na zachód, od oceanu do oceanu.....
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu realizowanego w ZSP nr 4 " Ludzie z pasją w naszej szkole i przedszkolu". Projekt ma służyć pokazaniu uczniom i przedszkolakom, iż w ich najbliższym otoczeniu jest wielu ciekawych ludzi, którzy oprócz codziennej pracy zawodowej mają hobby i potrafią realizować swoje marzenia, a ich pasje, zainteresowania i twórcze poszukiwania mogą się stać drogowskazem dla naszych uczniów.
Pokazujemy, iż Pasja inspiruje i czyni nasze życie o wiele ciekawszym.
Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, aktywnego spędzania wolnego czasu,umiejętności pokonywania słabości, szacunku wobec przyrody i jej praw.
Naszym marzeniem jest, by każdy nasz uczeń stawiał sobie cele na miarę swoich możliwości i je osiągał, bo “każdy ma swój Everest”.Powrót