Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Autor: Ewa Biolik 12.10.2017

W dniu 12 października 2017 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbyły się uroczyste miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone nauczycielom i dyrektorom tyskich placówek oświatowych Nagrody Prezydenta Miasta Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12 października 2017 r. w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbyły się uroczyste miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Podczas uroczystości zostały wręczone nauczycielom i dyrektorom tyskich placówek oświatowych Nagrody Prezydenta Miasta Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2016/2017.

Nagrody oraz gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby oraz Z-cy Prezydenta ds. Społecznych Pani Darii Szczepańskiej odebrało czterdziestu nauczycieli. W imieniu nagrodzonych podziękowanie wygłosiła Pani Małgorzata Nowakowska- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach.

Włodarze miasta wręczyli również listy gratulacyjne tyskim nauczycielom, którzy w tym roku otrzymują odznaczenia oraz inne znaczące nagrody:  Medal Komisji Edukacji Narodowej ( 7 osób), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej ( 4 osoby) oraz  Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty ( 5 osób).  

Spośród wielu gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością, głos zabrali Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Stańczyk oraz Przewodniczący MOZ NSZZ „ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania”- Jacek Mrozowski.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego, BAND-u pod kier. Jacka Dobrzańskiego oraz Zespołu Wokalno-Instrumentalnego TUTTI z pod kier. Rafała Białasa.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych wspaniałych sukcesów

Zapraszamy do galerii zdjęć

 Powrót