Aktualności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Bezpłatne przejazdy MZK dla dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego

Autor: Dominika Wiedemann 01.09.2017

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z 26 maja 2017 r. dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie ZAŚWIADCZENIA wydanego przez MOPS Dział Świadczeń Rodzinnych.

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wniosek, który jest do pobrania w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30 lub ze strony internetowej:

mops.tychy.pl w zakładce świadczenia rodzinne/wzory wniosków i załączników do pobrania/ wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przekazany również elektronicznie za pomocą e-PUAP lub portalem emp@tia.

Czas oczekiwania na zaświadczenie - do 3 dni roboczych, zaświadczenie odbieramy osobiście lub przez wskazanego we wniosku pełnoletniego członka rodziny.

Od 5 czerwca 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30 można składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym, który kończy się 30 października. Zaświadczenie będzie wydawane imiennie na każde uprawnione do bezpłatnych przejazdów dziecko.

W następnym okresie zasiłkowym 2017/2018 wniosek o świadczenie rodzinne uzupełniony zostanie o wniosek o wydanie zaświadczenia, które wraz z decyzją przyznającą świadczenie przekazany zostanie zainteresowanym za pośrednictwem poczty.Powrót

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl