Aktualności

Adepci Śląskiego Rzemiosła

Autor: Dominika Wiedemann 17.08.2017

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Adepci Śląskiego Rzemiosła". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodocianych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 Osób do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z województwa śląskiego, pozostających bez pracy oraz nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.
 
W ramach Projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia świadectwa czeladniczego, które jest wysoko cenione wśród Pracodawców, gdyż egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym. Kwalifikacje zdobyte w systemie rzemieślniczej nauki zawodu są kwalifikacjami uznawanymi w krajach Unii Europejskiej. Nauka zawodu u Pracodawcy jest płatna - Uczestnik Projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 997,40 zł miesięcznie, dodatkowo zwracane są koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu.
 
W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań, proszę o kontakt z Panią Moniką Dudek, Kierownikiem Działu Projektów Europejskich Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (e-mail: projekty@ir.katowice.pl, tel. 32 259 62 61 wew. 110 lub tel. kom. 515 037 305)

 

Lista Zawodów

Plakat

Ulotka

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Adepci Śląskiego Rzemiosła". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodocianych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 Osób do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z województwa śląskiego, pozostających bez pracy oraz nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.
 
W ramach Projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia świadectwa czeladniczego, które jest wysoko cenione wśród Pracodawców, gdyż egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym. Kwalifikacje zdobyte w systemie rzemieślniczej nauki zawodu są kwalifikacjami uznawanymi w krajach Unii Europejskiej. Nauka zawodu u Pracodawcy jest płatna - Uczestnik Projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 997,40 zł miesięcznie, dodatkowo zwracane są koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu.
 
W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań, proszę o kontakt z Panią Moniką Dudek, Kierownikiem Działu Projektów Europejskich Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (e-mail: projekty@ir.katowice.pl, tel. 32 259 62 61 wew. 110 lub tel. kom. 515 037 305)

 

Lista Zawodów

Plakat

Ulotka

 Powrót