Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Godziny pracy kasy

Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Poniedziałek 8.00 - 11.00
Wtorek 12.00 - 15.00
Środa 8.00 - 11.00
Czwartek 12.00 - 15.00
Piątek NIECZYNNA

 

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, który sprawuje obsługę organizacyjną i prawną oraz obsługę finansowo-księgową PKZP. Podstawą działania PKZP stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz.U. nr 100, poz. 502). Celem PKZP jest udzielanie pomocy materialnej swoim członkom w formie pożyczek długoterminowych, uzupełniających oraz zapomóg, w miarę posiadanych środków i na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Funduszu Zapomogowego. Członkami Kasy są pracownicy oświaty oraz emeryci i renciści - byli pracownicy oświaty. Wnioski o pożyczki rozpatrywane są raz w miesiącu (poza miesiącami styczniem i sierpniem, w których pożyczki nie są przydzielane).


Informacje:


Wnioski na pożyczki przyjmowane są w pok. nr 212 , II piętro, w dniach i godzinach urzędowania Kasy MCO

Informacje dot. pożyczek, wysokości wkładów udzielane są w pok. nr 212 lub telefonicznie:
Kasa tel. (32) 323 24 12
PKZP tel. (32) 438 23 17 (pokój nr 29 - parter)

Numer konta bankowego
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach
ING Bank Śląski o/Tychy
48 1050 1399 1000 0007 0072 6250

 

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl