Wizja i misja Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

Miejskie Centrum Oświaty jest jednostką organizacyjną miasta Tychy utworzoną z dniem 1 września 2016 r. na podstawie Uchwały Nr XXOO/394/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w następstwie likwidacji Miejskiego Zarządu Oświaty.
 
Wizja Miejskiego Centrum Oświaty
Efektywnie i profesjonalnie działająca jednostka, stanowiąca ważne ogniwo, kompleksowo wspierające lokalny system oświaty.

Misja Miejskiego Centrum Oświaty
Stwarzanie szkołom i placówkom oświatowym warunków do rozwoju i efektywnego funkcjonowania, wsparcie i nadzór nad ich działalnością, celem optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Tychy w obszarze edukacji.
 

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl