Aktualności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach


Rekrutacja do klas I tyskich szkół podstawowych

Autor: Dominika Wiedemann 28.04.2017
Przypominamy, że do 5 maja 2017 r. trwa rekrutacja do klas pierwszych.
Wszyscy chcący zapisać dziecko do:
  • Szkoły Podstawowej nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
  • Szkoły Podstawowej nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
  • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19
  • oddziału hokejowego w Szkole Podstawowej nr 36
  • szkoły nie będącej szkołą rejonową, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka
zobowiązani są do wypełnienia i złożenia wniosku rekrutacyjnego w placówce pierwszego wyboru do dnia 5 maja 2017 r.
Prosimy również rodziców, którzy nie zapisali jeszcze dzieci do klasy pierwszej szkoły obwodowej o jak najszybsze zgłoszenie się do szkoły, w rejonie której zamieszkuje dziecko.
więcej

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Autor: Dominika Wiedemann 12.04.2017

INFORMACJA - rekrutacja do przeszkoli

Autor: Dominika Wiedemann 01.03.2017
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
19 KWIETNIA 2017 r.
więcej

Alarm smogowy - infografika

Autor: Dominika Wiedemann 16.02.2017

Kolorowa i pomysłowa szkoła – darmowa baza dydaktyczna

Autor: Dominika Wiedemann 15.02.2017
Informujemy, że Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z opracowanej przez stowarzyszenie darmowej bazy dydaktycznej w postaci dwóch stron internetowych.
więcej

Uwaga - alarm smogowy!

Autor: Dominika Wiedemann 02.02.2017
W związku z przedłużającą się groźną dla zdrowia sytuacją dużego zanieczyszczenia powietrza – tzw. smogu, zalecamy unikanie lub ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na wolnym powietrzu. Zalecenie dotyczy w szczególności małych dzieci, osób chorych, starszych, kobiet w ciąży. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
 
Informacje na temat aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza można śledzić  na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl. Podawane są tam informacje dotyczące jakości powietrza na terenie miasta Tychy oraz całego województwa śląskiego.
Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się na stronie: Śląski Monitoring Powietrza.
Poza bieżącymi wynikami badań jakości powietrza na stronie internetowej znajduje się zakładka System Prognoz Jakości Powietrza, w którym podawana jest informacja o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę (tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń).
Zapraszamy także do konsultacji nad projektem uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
więcej

Konkurs Stypendialny FUNDACJI ART SZANSA w Tychach

Autor: Dominika Wiedemann 24.01.2017

Fundacja Art Szansa organizuje kolejną, II edycję Konkursu Stypendialnego, w ramach którego zamierza wesprzeć finansowo uczniów uzdolnionych artystycznie szkół ponadgimnazjalnych miasta Tychy i okolicznych gmin.

Fundacja pragnie wyłonić grupę utalentowanych uczniów i objąć ich mecenatem dla ich dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności.

Regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagrody stypendialnej raz na semestr i umożliwia ubieganie się o kolejną w drugim semestrze bieżącego  roku szkolnego.

Prosimy dyrektorów szkół o mobilizowanie uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu, który będzie uwieńczeniem dorobku artystycznego. Trzecia edycja konkursu stypendialnego zostanie ogłoszona pod koniec czerwca br.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK STYPENDIALNY

REGULAMIN KONKURSU

więcej

Akcja "Bezpieczne ferie 2017"

Autor: Dominika Wiedemann 17.01.2017

Od piątku, 13 stycznia na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja "Bezpieczne ferie 2017". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego.

Na czas trwania akcji, która potrwa do 27 lutego br. został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny. Pod numerem telefonu 32/207-70-77 można zgłaszać wszelkie błędy i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.
 
Podczas "Bezpiecznych ferii 2017" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.
 
Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.
Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.
więcej

Oferta pracy - KIEROWNIK Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Autor: Dominika Wiedemann 13.01.2017

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze KIEROWNIK w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 1 lutego 2017 r.

Treść ogłoszenia - link
więcej

Przekroczone stężenie pyłu w Tychach

Autor: Dominika Wiedemann 11.01.2017
Ze względu na negatywny wpływ zanieczyszczeń pyłowych apelujemy o unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym oraz wychodzenia z budynków szczególnie przez dzieci i młodzież. Prosimy o wykorzystywanie poniższych informacji przy organizowaniu jakichkolwiek wyjść na zewnątrz.
 
Informacje na temat aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są tam informacje dotyczące jakości powietrza na terenie miasta Tychy oraz całego województwa śląskiego.
 
Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się na stronie =>Śląski Monitoring Powietrza.
Poza bieżącymi wynikami badań jakości powietrza na stronie internetowej znajduje się zakładka System Prognoz Jakości Powietrza, w którym podawana jest informacja o przewidywanej jakości powietrza na kolejną dobę (tzw. krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń).
więcej

Wesołych Świąt!

Autor: Dominika Wiedemann 23.12.2016
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Dorota Gnacik
Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach
wraz z pracownikami
więcej

Zakup biletów MZK

Autor: Dominika Wiedemann 22.12.2016
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku scentralizowanego podatku VAT dla jednostek budźetowych, informujemy, że bilety okresowe i jednorazowe dla pracowników szkół i placówek oświatowych będzie można nabyć tylko w punktach sprzedaży ajencyjnych lub u hurtowych odbiorców MZK Tychy, takich jak Ruch S.A., Poczta Polska S.A.  lub Irena Kawka (602 722 996).
 
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami bilety szkolne będa nabywane bezpośrednio w MZK tychy na podstawie noty księgowej.
więcej

Praca - inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym

Autor: Dominika Wiedemann 06.12.2016

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze 1 etatu od 1 stycznia 2017 r.

Treść ogłoszenia - link
więcej

Praca w Miejskim Centrum Oświaty

Autor: Olimpia Głód 29.11.2016

Miejskie Centrum Oświaty w Tychach poszukuje osoby na stanowisko urzędnicze referent/inspektor w Dziale Budżetu i Analiz w wymiarze 1 etatu od 1 stycznia 2017 r. (umowa na zastępstwo)

Treść ogłoszenia - link
więcej

Praca w Miejskim Centrum Oświaty

Autor: Olimpia Głód 22.11.2016

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent/specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 3 etatów od 1 stycznia 2017 r.

Treść ogłoszenia - link
więcej

Zmiany na stanowisku głównego księgowego i kierownika sekcji ds. księgowości MCO

Autor: Dorota Gnacik 02.11.2016

Informujemy, iż z dniem 1 listopada w Miejskim Centrum Oświaty nastapiły zmiany na stanowiskach głównego księgowego oraz kierownika sekcji ds. księgowości.

Funkcję GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MCO objęła Pani Kornelia Gzik-Lisiecka (k.lisiecka@mco.tychy.pl), natomiast KIEROWNIKIEM SEKCJI ds. KSIĘGOWOŚCI MCO została Pani ZOFIA JANICKA (z.janicka@mco.tychy.pl). 

więcej
.

"Tyskie Inicjatywy Oświatowe" - rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektów!

Autor: Olimpia Głód 17.10.2016
Dofinansowanie z funduszu „Tyskie inicjatywy oświatowe” w 2016r. na realizację projektów z zakresu preorientacji zawodowej oraz projektów dot. nowatorskich metod nauczania otrzyma 14 spośród 31 projektów złożonych przez przedszkola i szkoły. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania dostępna TUTAJ.
więcej
...

Dzień Edukacji Narodowej

Autor: Piotr Stalmach 13.10.2016
Szanowni Państwo

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za zaangażowanie i entuzjazm w kreowaniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Dzięki Wam tyska oświata stoi na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą liczne sukcesy nauczycieli i uczniów.  Słowa podziękowania i uznania kieruję również do pracowników administracji i obsługi, których praca jest nieocenionym wsparciem dla funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W tym szczególnym dniu życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z pracy, pracy spokojnej, wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, aby Wasze codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły znalazły trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków, rodziców oraz całego środowiska lokalnego.

Z wyrazami Szacunku
Dyrektor 
Miejskiego Centrum Oświaty
wraz z Pracownikami

więcej

Miejskie Obchody Dni Edukacji Narodowej

Autor: Dominika Wiedemann 07.10.2016
W tym roku Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się dnia 12 paździenika 2016 r. o godzinie 11.00 w Mediatece przy al. Piłsudskiego 16.
więcej

Tyskie Inicjatywy Oświatowe

Autor: Dominika Wiedemann 08.09.2016
Zapraszamy do składania wniosków o środki z Funduszu pn. "Tyskie Inicjatywy Oświatowe". W tym roku środki przeznacza się na dwa typy projektów, o których mowa w Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata 2015-2020. Są to nastepujące zadania:
  1. Wdrażanie nowatorskich metod wychowania, nauczania oraz zarządzania uczeniem się;
  2. Tworzenie i realizacja innowacji pedagogicznych w zakresie preorientacji zawodowej wszkołach podstawowych.
Informacje i wnioski w załącznikach.
 
Termin składania wniosków 21 wrzesnia 2016 r.
 
więcej

Odbudowa szkoły w Nepalu

Autor: Dominika Wiedemann 06.09.2016
Fundacja „Mała Polska” w Nepalu jest odpowiedzią na potrzebę pomagania ofiarom trzęsienia ziemi, które nawiedziło Nepal w kwietniu i maju 2015 roku. Do tej pory dzięki zaangażowaniu członków i wolontariuszy fundacji udało się odbudować budynek szkoły w Dumre, do której uczęszcza około 30 dzieci. Wciąż jeszcze trzeba ją wykończyć, wyposażyć, zagospodarować teren, ale to już pewne, że dzieci będą się uczyć w nowym bezpiecznym budynku.
Pomóc można na wiele sposobów wpłacając symboliczną złotówkę na konto Fundacji.
Więcej informacji tutaj.
więcej

„REORGANIZACJA” MZO

Autor: Dominika Wiedemann 30.08.2016
Przypominamy, że w związku z likwidacją Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach  z dniem 31 sierpnia br., z dniem 1 września zostaje powołana nowa jednostka organizacyjna miasta Tychy pod nazwą Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, która przejmie zadania wykonywane dotychczas przez Miejski Zarząd Oświaty. Zapewni obsługę finansowo – księgową, administracyjną, prawną, organizacyjną i informatyczną wszystkich jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
 
 
 
więcej

Konkurs - Zielona Pracownia 2016

Autor: Dominika Wiedemann 23.08.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza konkurs Zielona Pracownia 2016, który przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostaną nagrodzone w konkursie pn. "ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT". 
więcej

ROBOPARK - bezpłatne warsztaty z robotyki

Autor: Dominika Wiedemann 22.08.2016
Firma Robopark, organizująjąca pozalekcyjne warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży, planuje przeprowadzić w Tychach bezpłatne pokazowe warsztaty w szkołach.
Zainteresowane placówki prosimy o kontakt
więcej

Program profilaktyczny Kącik Metamorfozy

Autor: Dominika Wiedemann 16.08.2016
Stowarzyszenie Trzeźwość Życia zaprasza młodzież w wieku 15+ do udziału w programie profilaktycznym finansowanym przez Urząd Miasta Tychy "Kącik Metamorfozy".
 
Program stanowi akternatywę wobec używania środków psychoaktywnych, ponadto Kącik Metamorfozy to miejsce dla młodziezy zagrożonej uzależnieniami i patologią, w którym można miło spędzić czas w atmosferze wsparcia i pomocy.
więcej

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Autor: Dominika Wiedemann 16.08.2016
Szanowni Państwo Dyrektorzy tyskich placówek oświatowych
 
w imieniu I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych Pani Darii Szczepańskiej oraz Pani Dyrektor Miejskiego Zarządu Oswiaty w Tychach Dotory Gnacik zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2016/2017, która odbędzie się dnia 1 wrzesnia 2016 r. o godzinie 13.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej 37 w Urbanowicach.
 
Uroczystość poprzedzi msza święta (godz. 12.00) w Kościele pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask przy ul. Kościelnej 30 w Urbanowicach.

 

więcej

Dotacja - Szerokopasmowy internet

Autor: Piotr Stalmach 02.08.2016
Miejski Zarząd Oświaty informuje, że wskutek pomniejszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji wnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego kwoty dotacji na realizację wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłaczenia do sieci
więcej

Utrudnienia w połączeniach telefonicznych

Autor: Dominika Wiedemann 26.07.2016
Informujemy, że w dniu jutrzejszym (tj. środa 27.07.2016r.) przeprowadzane będą prace telekomunikacyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty, w związku z tym mogą występować problemy z połączeniami telefonicznymi.
więcej

Granty Edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty

Autor: Dominika Wiedemann 13.07.2016

Informujemy, że Instytut Badań w Oświacie organizuje w roku szkolnym 2016/2017 szkolenia w ramach Grantów Edukacyjnych Śląskiego Kuratora Oświaty .


•    Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego (ze szkół i placówek nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty).   
•    Udział w szkoleniach jest bezpłatny - 100% kosztów pokrywane jest ze środków Śląskiego Kuratorium Oświaty. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


więcej

Nabór wniosków na projekty polsko - ukraińskie

Autor: Dominika Wiedemann 13.07.2016
Dnia 5 lipca br. Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła nabór wniosków na projekty polsko – ukraińskie. Jest to nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej na dofinansowanie projektów przeznaczyło 3,8 mln złotych.
 
Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia 2016 r.
 
Więcej tutaj
więcej

Wakacje 2016

Autor: Dominika Wiedemann 23.06.2016

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSRPAWNYCH

Autor: Dominika Wiedemann 17.06.2016
W związku z koniecznością przygotowania postępowania przetargowego i zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc w busie,  prosimy rodziców dzieci niepełnosprawnych korzystających z dowozu organizowanego przez gminę o składanie wniosków o zabezpieczenie dowozu do dnia 1 lipca 2016 r.
 
Wniosek do pobrania tutaj
więcej

Prawo Zamówieniń Publicznych - komunikat

Autor: Dominika Wiedemann 19.04.2016
Informujemy, że na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych  pojawił się komunikat  dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, z którego wynika, że proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), mający na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE nie został jeszcze zakończony.  
W związku z powyższym, aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164) pozostają w mocy.
 
Ze względu  na  opóźnienie we wdrożeniu ww. dyrektyw do porządku krajowego, Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:
I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.
II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.
 
więcej

Targi Edukacyjne 2016

Autor: Piotr Stalmach 24.03.2016
Miejski Zarząd Oświaty w Tychach informuje, że dnia  22 kwietnia 2016 r. odbędą się TARGI EDUKACYJNE dla gimnazjalistów, połączone z dniem otwartym nowej siedziby Biblioteki Głównej.
 
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.
więcej

Stanowisko MEN w sprawie opieki nad dzieckiem

Autor: Piotr Stalmach 16.03.2016
Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
więcej

Konkursy dyrektorów

Autor: Piotr Stalmach 15.03.2016

Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów.

więcej

Nieodpłatne przekazanie

Autor: Piotr Stalmach 11.03.2016

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 25 im. Misia Uszatka posiada do nieodpłatnego przekazania:

- szatnie dla dzieci na 50 haczyków

- Alarm – elektroniczne zabezpieczenie

 

więcej

Podziękowanie

Autor: Dorota Gnacik 11.02.2016
Dziękuje Wszystkim za tak liczny udział w uroczystościach pogrzebowych mojego ojca, Waszą obecność, za okazane współczucie i  kwiaty,
Dorota Gnacik  z rodziną
więcej
.

Roczne sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych

Autor: Katarzyna Dolina 01.02.2016
Przypominamy, że w związku z rozpoczęciem nowego roku obrachunkowego w jednostkach budżetowych,  zbliża się termin sporządzania sprawozdania do GUS-u o stanie i ruchu środków trwałych.
Formularz sprawozdania (F-03) będzie aktywny w dniach od 1 lutego do 15 lutego 2016 r. TUTAJ
 Sprawozdanie obejmuje dane za rok 2015.
więcej
.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

Autor: Katarzyna Dolina 27.01.2016
Uprzejmie informujemy, że Dyrektorzy placówek oświatowych, tj.
  • Szkoły Podstawowej nr 4,  ul. Oświęcimska 256, 43-100 Tychy
  • Przedszkola nr 24, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy
  • Przedszkola nr 25, ul. Przejazdowa 1, 43-100 Tychy
posiadają do nieodpłatnego przekazania składniki majątku ruchomego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.
więcej
.

Termin narad dyrektorów

Autor: Katarzyna Dolina 22.01.2016
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
serdecznie zapraszamy dyrektorów do Miejskiego Zarządu Oświaty na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej według następującego harmonogramu:
 
* 25 stycznia (poniedziałek),  godzina 12:00 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych
* 26 stycznia (wtorek), godzina 12:00 - Dyrektorzy Przedszkoli
więcej

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Autor: Katarzyna Dolina 15.01.2016
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2016 r., zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
więcej
.

Nowe rozporządzenia w sprawie zamówień publicznych

Autor: Katarzyna Dolina 15.01.2016
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległa wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie ulegają kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
 
więcej
.

Wesołych Świąt

Autor: Katarzyna Dolina 18.12.2015

Granty Edukacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty. Zaproszenie na bezpłatne seminaria (II tura)

Autor: Katarzyna Dolina 26.11.2015
Instytut Badań w Oświacie organizuje II turę szkoleń w ramach Grantów Edukacyjnych Śląskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego (nadzorowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty). Udział w szkoleniach jest bezpłatny, liczba miejsc mocno ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
więcej
.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach

Autor: Katarzyna Dolina 13.11.2015
Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tychach. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z podanyrn imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tychach". Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2015 r. do godz. 15:30 na adres: Miejski Zarząd Oświaty, Al. Piłsudskiego 12, 43 - 100 Tychy (decyduje data wpływu do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach).
więcej
.

Terminy narad dyrektorów

Autor: Katarzyna Dolina 09.11.2015
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
serdecznie zapraszamy dyrektorów do Miejskiego Zarządu Oświaty na spotkanie poświęcone sprawom bieżącym, które odbędzie się w dniach 20 listopada 2015 r. (tj. piątek) i 25 listopada 2015 r. (tj. środa) w sali konferencyjnej MZO według następującego harmonogramu:
 
20 listopada:
* godzina 10:00 - dyrektorzy przedszkoli
25 listopada:
* godzina 9:30 - dyrektorzy szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, ZSMuzycznych, PPP
* godzina 11:30 - dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ZSzOI, ZSSport., ZS 9, ZSSpecjalnych 8, MDK 1, MDK 2
więcej
.

"Książki naszych marzeń"

Autor: Olimpia Głód 23.10.2015
W ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Tychy otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.
Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 52 064 zł, z czego dotacja celowa to 41 645 zł, natomiast wkład własny Miasta Tychy to 10 419 zł.
Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe
więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Autor: Katarzyna Dolina 13.10.2015
Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom, Pracownikom Oświaty życzę  wielu sukcesów i osiągnięć zawodowych oraz satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie dziękuję  Państwu za zaangażowanie i trud wniesiony w rozwój szkół i placówek oświatowych w naszym mieście oraz w kształtowanie młodego pokolenia tyszan.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach wraz z pracownikami
więcej

Elita najzdolniejszych tyszan – Tyskie Orły przyznane!

Autor: Katarzyna Dolina 05.10.2015
85 – to liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendiów pn. „Tyskie Orły” dla uczniów za znaczące osiągnięcia, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających  wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015. Komisja Stypendialna po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich wniosków wybrała 30 uczniów. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
więcej

Konkursy dotacyjne dla szkół

Autor: Katarzyna Dolina 31.08.2015
Informujemy, że po wakacjach niektóre instytucje ogłosiły już pierwsze konkursy dotacyjne dla szkół.
Poniżej można zapoznać się z kilkoma z nich.
więcej
.

Stypendium szkolne 2015/16 - UWAGA!

Autor: Katarzyna Dolina 27.08.2015
Od 1 października 2015 r. ulegnie zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne z 456 zł do 514 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).
więcej
.

Terminy narad dyrektorów

Autor: Katarzyna Dolina 18.08.2015
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
serdecznie zapraszamy dyrektorów do Miejskiego Zarządu Oświaty na spotkanie poświęcone sprawom bieżącym, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 r. (tj. poniedziałek) w sali konferencyjnej MZO według następującego harmonogramu:
* godzina 8:30 - dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, ZSP 1, ZSP 3
* godzina 11:00 - dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ZSP 2, ZSzOI, ZSSport., ZS 9, ZSSpecjalnych 8, ZSM, MDK 1, MDK 2, PPP
więcej
.

Czas pracy świetlic szkolnych

Autor: Katarzyna Dolina 23.07.2015
W związku z utworzoną petycją rodziców w sprawie wydłużenia godzin pracy świetlic szkolnych oraz pojawiającymi się pytaniami ze strony rodziców w tej sprawie informuje, że na chwilę obecną w każdej ze szkół czas pracy świetlicy pozostaje tematem otwartym. Ubiegłoroczne zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadziły nowe zasady organizacji pracy świetlic szkolnych. Godziny ich funkcjonowania są dostosowywane do czasu pracy rodziców. Każda ze szkół, po zebraniu i przeanalizowaniu deklaracji, które spływają do pierwszych dni września ustala w porozumieniu z organem prowadzącym godziny ich funkcjonowania w danym roku szkolnym. 
więcej

Terminy narad dyrektorów

Autor: Katarzyna Dolina 26.06.2015
Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
serdecznie zapraszamy dyrektorów do Miejskiego Zarządu Oświaty na spotkanie poświęcone sprawom bieżącym, które odbędzie się w dniach 29.06 – 01.07 w sali konferencyjnej MZO według następującego harmonogramu:
 *   29 czerwca 2015 r.  poniedziałek, godzina 12:00 - dyrektorzy przedszkoli, MDK;
* 30 czerwca 2015 r. wtorek, godzina 12:30 - dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ZSSpecjalnych,  ZSzOI,  ZSSport., ZS nr 9;
* 1 lipca 2015 r. środa, godzina 9:00 - dyrektorzy szkół podstawowych, ZSM, zespołów szkolno-przedszkolnych, PPP.
więcej

Wakacje 2015

Autor: Katarzyna Dolina 25.06.2015

Składanie zapotrzebowania na podręczniki "Nasz elementarz" i "Nasza szkoła"

Autor: Olimpia Głód 12.06.2015

"Książki naszych marzeń"

Autor: Olimpia Głód 10.06.2015
W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone w Programie "Książki naszych marzeń", proszę o zapoznanie się z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015r. w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” oraz o potwierdzenie chęci uczestniczenia w programie poprzez dostarczenie korekty wniosku i opnii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego do dnia 24 czerwca br., do Działu Budżetu i Analiz.
więcej

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Autor: Dorota Gnacik 07.05.2015
Od dnia 31 marca obowiązują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2015r. (Dz.U. poz. 452) zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Rozporządzenie określa zwiekszone kwoty na ucznia oraz dodatkowe wzory formularzy dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

więcej

Konkurs na doposażenie pracowni z funduszu pn. "Tyskie Inicjatywy Oświatowe" rozstrzygnięty !

Autor: Dorota Gnacik 17.04.2015
Z przyjemnością informuję, że w dniu 15 kwietnia br. 5-osobowa komisja z udziałem Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych - Pani Darii Szczepańskiej, wyłoniła 14 spośród 28 wniosków, które otrzymają w roku 2015 dofinansowanie z funduszu „Tyskie inicjatywy oświatowe”, na zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.
Zwycięzcom gratulujemy!
więcej

Nowe zasady ewidencji gruntów

Autor: Dorota Gnacik 14.04.2015
Informujemy, że weszło w życie Zarządzenie nr 120/29/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie obiegu dokumentów dotyczących analitycznej i syntetycznej ewidencji gruntów oddanych ostatecznymi decyzjami w trwały zarząd lub przekazanych zarządzeniami w administrowanie do miejskich jednostek organizacyjnych.
Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do jego postanowień.
więcej

Wiosenna akcja sprzątania miasta

Autor: Dorota Gnacik 14.04.2015
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Miłosz Stec serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji wiosennej akcji sprzątania miasta, która odbędzie się 16 kwietnia br. w godzinach 8.00 - 17.00. Worki na śmieci można odebrać w Biurze Obsługi Klienta Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi mieszczącym się przy Al. Piłsudskiego 12 (budynek MZO).
więcej

Narada dyrektorów

Autor: Dorota Gnacik 13.04.2015

Szanowni Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych !
Serdecznie zapraszamy dyrektorów do Miejskiego Zarządu Oświaty na spotkanie poświęcone sprawom bieżącym, które odbędzie się 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej MZO wg następującego harmonogramu:
* o godz. 9.00 szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne, ZSMuz.
* o godz. 11.00 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ZSS nr 8, inne zespoły.

więcej

Życzenia Wielkanocne

Autor: Katarzyna Dolina 01.04.2015

Przerwa świąteczna

Autor: Dorota Gnacik 31.03.2015
Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska przypomina, że dni 2,3 i 7 kwietnia to dni wolne od zajęć edukacyjnych, podczas których na wniosek rodziców szkoła jest zobowiązana do zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci.
Jednocześnie przypominamy, iż nie są to dni wolne od pracy dla nauczycieli ani też dyrektorów szkół, którzy mimo okresu światecznego winni dopełnić obowiązków wynikających z pełnienia funkcji kierownika jednostki sektora finansów publicznych, do których należy m.in. podpisanie sprawozdań budżetowych, dla których termin złożenia w Miejskim Zarządzie Oświaty upływa w dniu 7 kwietnia. 

więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Autor: Dorota Gnacik 31.03.2015
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa zmieniająca (z dnia 20 lutego) opublikowana w Dzienniku Ustaw w poz. 357. wprowadza zmiany również do ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej jak równiez do wczesniejszych ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty. Więcej o zmianach mozna przeczytac na stronie MEN.
więcej

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Autor: Dorota Gnacik 26.03.2015
Przypominamy o możliwości wnioskowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 przeznaczone na:
1) wyposażenie w sprzęt szkolny (specjalistyczny) i pomoce dydaktyczne niezbędne z uwagi na potrzeby ucznia niepełnosprawnego (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą – termin oddania wniosku do DBA upływa 31 marca br.
2) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek i lekarzy – termin oddania wniosku upływa 24 kwietnia br.
Więcej szczegółów w e-mailu (DBA).
więcej

Tyskie Inicjatywy Oświatowe 2015

Autor: Dorota Gnacik 26.03.2015
Zapraszamy do składania wniosków o środki na wyposażenie wybranych pracowni przedmiotowych w szkołach. W budżecie miasta Tychy w bieżącym roku zaplanowano na cel łącznie 250.000 zł. Maksymalna wartość wybranej pracowni może wynieść 25.000 zł, z czego 20% środków musi zabezpieczyc wnioskodawca. Dodatkowo warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przygotowanie atrakcyjnego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, rozbudzających i rozwijających ich zainteresowania, który realizowany ma być w ramach godzin z art. 42 KN w roku szkolnym 2015/2016. Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku zostały przesłane do szkół e-mailem (DBA).
Termin składania upływa 10 kwietnia br.
więcej

Zaproszenia

Autor: Katarzyna Dolina 05.03.2015
Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco zakładki "Zaproszenia", gdzie sukcesywnie zamieszczamy informacje o różnych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach, z których mogą skorzystać zarówno Państwo jak i uczniowie.
Aktualnie szczególnie zwracamy uwagę na informację o konferencji pt. "Dziecko z szarej strefy w edukacji szkolnej". Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami tutaj
więcej

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Autor: Dorota Gnacik 03.03.2015
Ruszył nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisy dzieci w wieku 3-5 lat potrwają do 13 marca br. Więcej informacji o zasadach, terminach rekrutacji można znaleźć na Tyskim Portalu Oświatowym, klikając w przyciśk "Rekrutacje".
Od przyszłego tygodnia, tj. od 9 marca rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych.
Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dostepne są w aplikacji NABO.
więcej

Budżet na rok 2015

Autor: Dorota Gnacik 05.02.2015
29 stycznia br. Rada Miasta Tychy uchwaliła budżet miasta na rok 2015. Dochody planowane są na poziomie 604 mln zł, zaś wydatki 641 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 37 mln zł pokryty będzie planowanymi przychodami z pożyczek, kredytu i emisji obligacji (22,5 mln zł) oraz wolnymi środkami na koncie (14,5 mln zł). Wydatki miasta planowane są na poziomie 641 mln zł, z czego wydatki majątkowe wyniosą 117 mln zł, co stanowi ponad 18% wydatków ogółem, a wydatki bieżące 524 mln zł. Jak co roku, największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (36,2%). Szczegółowy plan finansowy poszczególnych szkół i placówek oświatowych określa Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2015r. 
więcej

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Autor: Dorota Gnacik 05.02.2015
Przypominamy o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zamawiających, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego. Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest co do zasady każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, w tym również zamawiający, który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp.

 

więcej
 
 
 
 
 
 

Witamy na portalu MZO

Autor: 08.01.2015
Nowa strona internetowa Miejskiego Zarządu Oświaty powstała z myślą o szkołach i placówkach oświatowych, ich kadrze zarządzającej oraz administracyjno - finansowej. Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa usprawni komunikację ze wszystkimi osobami realizującymi zadania oświatowe miasta, zarządzającymi szkołami i placówkami oświatowymi. Będziemy informować Państwa o nowych zadaniach, zmianach w przepisach prawa, przypominać o zbliżających się ważnych terminach, i spotkaniach, mając nadzieję że wszystkim nam ułatwi to realizację codziennych obowiązków. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się ze strukturą menu i zawartością poszczególnych stron !
więcej
 

 

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl