Konkursy

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach oraz firma MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o. Tychy pragną zaprosić dzieci ze szkół podstawowych powiatu tyskiego, mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego do udziału w Międzypowiatowym Konkursie Polonistyczno-Przyrodniczym "Ekologiczne Opowiadania".
  Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień związanych z ochroną środowiska, propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych oraz twórczości pisarzy.
  Termin nadsyłania prac konkursowych: 10 maja 2017 roku. więcej

 • Konkurs plastyczny „Piastowskie pary” Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o władcach polskich  więcej

 • Szukaj wiosny z bocianami! - Polskie Radio Dzieciom zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym więcej
 • ŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY„ W SŁOŃCU I DESZCZU……” V IMPRESJE ŚLĄSKIE – 2017 - krajobraz i architektura oczami dziecka - konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych Górnego Śląska. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie w swojej pracy tego, co uważa za najpiękniejsze, ciekawe w swoim mieście. Może to być krajobraz śląski, zabytek, treści nawiązujące do historii, tradycji regionalnej, strój, obrzędowość, zwyczaje, działalność kulturalna więcej
 • “Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” - celem konkursu jest zapewnienie kontynuacji wśród społeczności lokalnych działań na rzecz bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i technologii komunikacyjnych oraz wzmacniania kompetencji w zakresie reagowania na zagrożenia, zapoczątkowanych warsztatami dla uczniów, nauczycieli   i   rodziców.   Przedmiotem   prac   konkursowych   jest   relacja   z   przeprowadzonych dodatkowych działań promujących bezpieczne korzystanie z internetu i technologii informacyjno- komunikacyjnych,   w   które   zaangażowano   całą   społeczność   szkolną:   nauczycieli,   uczniów i rodziców więcej
 • Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Zwierzaki-Słodziaki"- Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń indywidualnych bez patronatu placówek). -więcej
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Przyszłość w rozumie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych więcej
 • "Świat budzi się wiosną" - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 7-12 lat więcej
 • X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w języku angielskim SZEKSPIRIADA 2017 więcej
 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. ,,Królowa Wisła” -Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I- VI szkoły podstawowej więcej
 
 • Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej ENGLISH SONG FESTIVAL pod partonatem Burmistza Miasta Bierunia więcej
 
 • Przedszkole nr 1 w Tychach zaprasza wszystkie przedszkola z miasta Tychy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Wiosenne kwiaty" więcej

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: mikołowskiego, pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz tyskiego, do udziału w  I Rejonowym Konkursie Plastycznym "Oblicza polskiego oręża - woje, rycerze i komandosi" regulamin
 • Przedszkole nr 5 oraz MOSiR zapraszają na IV Turniej Hokejowy Tyskich Przedszkolaków 2017, który odbędzie się 16 marca 2017r. na Stadionie Zimowym w Tychach regulamin
 • I Edycja Konkursu Na Filmową Recenzję Książki „Daj Suba” - konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół pomadgimnazjalnych więcej
 • VI Festiwal Poezji Dziecięcej Jana Brzechwy dla z tyskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat więcej
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach -celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji więcej
 • Konkurs na komiks promujący założenia Kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Do udziału zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych więcej
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie” dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat więcej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. więcej
 • Klub Wilkowyje MCK serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 3- 12 lat do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym "MAMA Z PASJĄ".
  Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres organizatora: (Klub Wilkowyje MCK, ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy) do dnia 10.05.2016 (w godz. otwarcia 12.00 – 19.00). więce
 • Fundacja Hotele Polskie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Fun Foto" dla szkół podstawowyuch i gimnzajów więcej
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają ogólnopolski konkurs, na projekt maskotki – bohatera Kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Do udziału zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych! więcej

 • Przedszkole nr 5 i MOSiR w Tychach zapraszają do udziału w V MIĘDZYGMINNEJ SPARTAKIADZIE "MALI SPORTOWCY 2016"  - regulamin
 • Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych do konkursu na inicjatywy edukacji kulturowej na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim.
  Spotkanie inaugurujące trzyletni program rozwoju edukacji kulturowej odbędzie w Muzeum Miejskim w Tychach 14 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00, ul. Katowicka 9.
  Zadanie realizowane jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, którego wojewódzkim operatorem na lata 2016-2018 jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - więcej

 • Budujemy Razem - cel konkursu stworzenie plakatu promującego zbiórkę środków na budowę Europejskiego Centrum  Hipoterapii dla Dzieci Autystycznych. Zwycięski plakat zostanie  wykorzystany do ogólnopolskiej kampanii wspierającej zbiórkę pieniędzy na powyższy cel - więcej
 • NOWOCZESNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - celem konkursu jest doskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Szkoła na początkowym etapie edukacji powinna być postrzegana jako miejsce nie tylko do nauki lecz nauki poprzez zabawę - więcej
 • TEATR SZKOLNY - EDUKACJA KULTURALNA MŁODEGO CZŁOWIEKA - celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży, różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów - więcej
 • Szkoła Wolna od dopalaczy - Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wolna od dopalaczy” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu - więcej
 • III edycja konkursu dla gimnazjalistów „Wyzwania XXI wieku” Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego zaprasza gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie na esej, którego celem jest zwiększenie wyczulenia uczniów na problemy stojące przed młodym pokoleniem Polaków - więcej

 • Przedszkole nr 1 w Tychach zaprasza wszystkie przedszkola z miasta Tychy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „WIOSENNE KWIATY”. Celem konkursu:zainspirowanie do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności dzieci. - regulamin

 • Ogólnopolski konkurs ekologiczny BOCIAN - firma edukacyjna Wiedza i Edukacja zaprawsza do udziału w konkursie wszystkich uczniów szkół podstawowoych oraz gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozbudowanie zainteresowań wśród uczniów na temat ochrony środowiska oraz przyrody. Termin zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2016 r. - czytaj więcej

 • IX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku angielskim ,,Szekspiriada’’2016 - Urząd Miasta Lędziny oraz firma Edukacyjna Angmen serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie - czytaj więcej
 • III Międzyprzedszkolny Konkursu Przyrodniczo - Ekologiczny "Przyjaciele Przyrody" do wzięcia udziału serdecznie zaprasza Przedszkole nr 5 w Tychach - regulamin, karta zgłoszenia
 • IV Impresje Śląskie 2016 - Śląski Konkurs Plastyczny ,, W słońcu i w deszczu..'' Krajobraz i Architektura oczami dziecka. Przedszkole nr 5 w Tychach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie wśród dzieci zainteresowania pięknem naszego regionu - Śląska. Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2016r - więcej

 • XIII Edycja Powiatowego Konkursu "STOP UZALEŻNIENIOM".Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do aktywnego udziału wszystkich uczniów gimnazjów w konkursie wiedzy o uzależnieniach i profilaktyce pod hasłem ,,STOP UZALEŻNIENIOM’’. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2016 roku - więcej

 • Wojewódzki Przegląd Taneczny - Wiosenne Popisy Taneczne 2016. Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie tanecznym,którego celem jest m.in. zwrócenie uwagi na uniwersalizm sztuki tańca, wyrażenie emocji przez taniec oraz rozwijanie zainteresowań tanecznych. Impreza odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2016 r. o godzinie 9;00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Zgłoszenia należy przesyłać do 17 kwietnia 2015 roku - więcej

 • Konkurs ŁAPIEMY WODĘ organizowany przez Fundację Ekologiczną Arka .Do udziału w kampanii zachęcamy młodzież szkolną, konkurs dotyczy przygotowania krótkich filmów lub zdjęć wykonywanych smartfonami. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych i  video z placówek oświatowych Województwa Śląskiego - więcej

  Konkurs plastyczny ,,Kocham czytanie’’
  w związku z Jubileuszem 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach Filia nr 12 zaprasza do udziału w konkursie, który skierowany jest dla uczniów tyskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej rolę czytania w życiu codziennym. Załączniki:
  plakat, regulamin

  Konkurs Szkoła Sportowych Talentów
  Studium Prawa Europejskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału wszystkich uczniów szkół  w Ogólnopolskim konkursie Szkoła Sportowych Talentów  -  więcej
 • III Turniej Hokejowy Tyskich Przedszkolaków 2016. Przedszkole nr 5 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zapraszają do udziału w Turnieju Hokejowym -  więcej
 • III Rejonowy Konkurs Hafciarski "Igłą malowane". Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach serdecznie zaprasza uczniów klas II-VI do udziału w III Rejonowym Konkursie Hafciarskim "Igłą malowane". W tym roku tematem są "zwierzęta duże i małe" - więcej
 • Międzyszkolny Konkurs Gwary Śląskiej "Terozki se pogodomy...". Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w dwudziestej edycji konkursu gwary śląskiej. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca na adres mailowy terozki_sp1@onet.pl, a finał konkursu odbędzie się w Muzeum Miejskim w Tychach, przy ul. Katowickiej w dniu 7 kwietnia więcej
 • IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "M@tando". Honorowymi Patronami Konkursu są Ośrodek Rozwoju Edukacji, Śląski Kurator Oświaty, Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Matematyczne. Matematyczny drużynowy test online skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca br. więcej
 • III Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej organizowany przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie uczniów pięknem świata kryształów, a także popularyzacja w środowisku szkolnym wiedzy na temat wzrostu kryształów. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą jak najlepszej jakości kryształu. Prace należy nadsyłać do 1 marca 2016 r. więcej
<

Miejskie Centrum Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-294-46-90
REGON: 365004185

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mco@mco.tychy.pl