Aktualności

Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015

Kategoria: Aktualności MZO
Przypominamy o możliwości wnioskowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 przeznaczone na:
1) wyposażenie w sprzęt szkolny (specjalistyczny) i pomoce dydaktyczne niezbędne z uwagi na potrzeby ucznia niepełnosprawnego (posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) dla szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą – termin oddania wniosku do DBA upływa 31 marca br.
2) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek i lekarzy – termin oddania wniosku upływa 24 kwietnia br.
Więcej szczegółów w e-mailu (DBA).
więcej

Tyskie Inicjatywy Oświatowe 2015

Kategoria: Aktualności MZO
Zapraszamy do składania wniosków o środki na wyposażenie wybranych pracowni przedmiotowych w szkołach. W budżecie miasta Tychy w bieżącym roku zaplanowano na cel łącznie 250.000 zł. Maksymalna wartość wybranej pracowni może wynieść 25.000 zł, z czego 20% środków musi zabezpieczyc wnioskodawca. Dodatkowo warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przygotowanie atrakcyjnego programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, rozbudzających i rozwijających ich zainteresowania, który realizowany ma być w ramach godzin z art. 42 KN w roku szkolnym 2015/2016. Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku zostały przesłane do szkół e-mailem (DBA).
Termin składania upływa 10 kwietnia br.
więcej

Zaproszenia

Kategoria: Aktualności MZO
Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco zakładki "Zaproszenia", gdzie sukcesywnie zamieszczamy informacje o różnych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach, z których mogą skorzystać zarówno Państwo jak i uczniowie.
Aktualnie szczególnie zwracamy uwagę na informację o konferencji pt. "Dziecko z szarej strefy w edukacji szkolnej". Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami tutaj
więcej

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Kategoria: Aktualności MZO
Ruszył nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisy dzieci w wieku 3-5 lat potrwają do 13 marca br. Więcej informacji o zasadach, terminach rekrutacji można znaleźć na Tyskim Portalu Oświatowym, klikając w przyciśk "Rekrutacje".
Od przyszłego tygodnia, tj. od 9 marca rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych.
Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dostepne są w aplikacji NABO.
więcej

Budżet na rok 2015

Kategoria: Aktualności MZO
29 stycznia br. Rada Miasta Tychy uchwaliła budżet miasta na rok 2015. Dochody planowane są na poziomie 604 mln zł, zaś wydatki 641 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 37 mln zł pokryty będzie planowanymi przychodami z pożyczek, kredytu i emisji obligacji (22,5 mln zł) oraz wolnymi środkami na koncie (14,5 mln zł). Wydatki miasta planowane są na poziomie 641 mln zł, z czego wydatki majątkowe wyniosą 117 mln zł, co stanowi ponad 18% wydatków ogółem, a wydatki bieżące 524 mln zł. Jak co roku, największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (36,2%). Szczegółowy plan finansowy poszczególnych szkół i placówek oświatowych określa Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2015r. 
więcej

Dzisiaj

29.03
2015

Miejski Zarząd Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-10-33-710
REGON: 272068487

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mzo@mzo.tychy.pl

Giełda pracy

Dam pracę
Numer:p/00071/2015
Data dodania:19-03-2015
Placówka:Miejski Zarząd Oświaty
Stanowisko:Inspektor
Dam pracę
Numer:p/00051/2015
Data dodania:03-03-2015
Placówka:Gimnazjum nr 6
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00081/2015
Data nadania:06-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00071/2015
Data nadania:04-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00061/2015
Data nadania:04-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00051/2015
Data nadania:03-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00041/2015
Data nadania:03-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00021/2015
Data nadania:31-01-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:a/00021/2015
Data nadania:28-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa
Szukam pracy
Numer:a/00011/2015
Data nadania:27-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa
Szukam pracy
Numer:n/00011/2015
Data nadania:27-01-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:a/00001/2015
Data nadania:26-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa