Aktualności

Zaproszenia

Kategoria: Aktualności MZO
Zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco zakładki "Zaproszenia", gdzie sukcesywnie zamieszczamy informacje o różnych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach, z których mogą skorzystać zarówno Państwo jak i uczniowie.
Aktualnie szczególnie zwracamy uwagę na informację o konferencji pt. "Dziecko z szarej strefy w edukacji szkolnej". Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami tutaj
więcej

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Kategoria: Aktualności MZO
Ruszył nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisy dzieci w wieku 3-5 lat potrwają do 13 marca br. Więcej informacji o zasadach, terminach rekrutacji można znaleźć na Tyskim Portalu Oświatowym, klikając w przyciśk "Rekrutacje".
Od przyszłego tygodnia, tj. od 9 marca rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych.
Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dostepne są w aplikacji NABO.
więcej

Najbliższe spotkania w MZO

Kategoria: Aktualności MZO

Czwartek, 19 lutego

Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z udziałem naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Panem Januszem Sojką.

Piątek, 20 lutego

Szkolenie dla pracowników szkół i placówek wytypowanych do zamieszczania aktualności na Portalu Oświatowym oraz do obsługi modułu ROKO (giełda pracy)

Poniedziałek, 23 lutego

Seminarium "Aktualne zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy" z Panią Grażyną Stańko.

Więcej szczegółów wraz z harmonogramem godzinowym w korespondencji mailowej.

więcej

Budżet na rok 2015

Kategoria: Aktualności MZO
29 stycznia br. Rada Miasta Tychy uchwaliła budżet miasta na rok 2015. Dochody planowane są na poziomie 604 mln zł, zaś wydatki 641 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 37 mln zł pokryty będzie planowanymi przychodami z pożyczek, kredytu i emisji obligacji (22,5 mln zł) oraz wolnymi środkami na koncie (14,5 mln zł). Wydatki miasta planowane są na poziomie 641 mln zł, z czego wydatki majątkowe wyniosą 117 mln zł, co stanowi ponad 18% wydatków ogółem, a wydatki bieżące 524 mln zł. Jak co roku, największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (36,2%). Szczegółowy plan finansowy poszczególnych szkół i placówek oświatowych określa Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 30.01.2015r. 
więcej

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Kategoria: Aktualności MZO
Przypominamy o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zamawiających, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego. Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest co do zasady każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, w tym również zamawiający, który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp.

 

więcej

Dzisiaj

06.03
2015

Miejski Zarząd Oświaty
al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

NIP: 646-10-33-710
REGON: 272068487

tel. 32 323 24 00
fax. 32 323 24 03

e-mail: mzo@mzo.tychy.pl

Giełda pracy

Dam pracę
Numer:p/00051/2015
Data dodania:03-03-2015
Placówka:Zespół Szkół nr 5
Stanowisko:Główny księgowy
Dam pracę
Numer:p/00051/2015
Data dodania:03-03-2015
Placówka:Gimnazjum nr 6
Stanowisko:Nauczyciel
Dam pracę
Numer:p/00041/2015
Data dodania:25-02-2015
Placówka:Zespół Szkół nr 9
Stanowisko:Sprzątaczka
Szukam pracy
Numer:n/00081/2015
Data nadania:06-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00071/2015
Data nadania:04-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00061/2015
Data nadania:04-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00051/2015
Data nadania:03-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00041/2015
Data nadania:03-02-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:n/00021/2015
Data nadania:31-01-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:a/00021/2015
Data nadania:28-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa
Szukam pracy
Numer:a/00011/2015
Data nadania:27-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa
Szukam pracy
Numer:n/00011/2015
Data nadania:27-01-2015
Stanowisko:Nauczyciel
Szukam pracy
Numer:a/00001/2015
Data nadania:26-01-2015
Stanowisko:Administracja i obsługa