Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

4 września 2017 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 -31 grudnia 2017r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3. Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.


województwa:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zmian.)

5.

Egzamin
gimnazjalny

(z wyjątkiem szkół
wymienionych w pkt 6)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.p/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)


podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943,z późn.zm.);§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)

6. Egzamin
gimnazjalny w
szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.p/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)


podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,z późn. zm.);§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)

7.

Zakończenie zajęć
w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych


(z wyjątkiem szkół
wymienionych w pkt 8 i 9 oraz oddziałów
dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

27 kwietnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zmian.)

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych, w których
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

5 stycznia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

9.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
policealnych i w oddziałach dotychczasowych
zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

26 stycznia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

10. Egzamin maturalny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/; https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,z późn.zm.);§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21grudnia2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)


podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.zm

12.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

22 czerwca 2018 r.


podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

13. Ferie letnie

23 czerwca -31 sierpnia 2018 r.


podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)