Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy

ZARZĄDZENIE NR 0050/7/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz placówek oświatowych w Tychach - załącznik do Zarządzenia

Bilety szkolne dla uczniów obwodowych szkół podstawowych i gimnazjów
ZARZĄDZENIE NR 0050/258/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej,  do obwodowej szkoły podstawowej i obwodowego gimnazjum.

Od 1 stycznia 2018 r. Darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia) oraz gimnazjów mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład tyskiego porozumienia międzygminnego a także KZK GOP Katowice i MZKP Tarnowskie Góry

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2017 r. sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

Praca przedszkoli publicznych w okresie wakacji 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050/59/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017


Wytyczne do arkuszy organizacyjnych
Zarządzenie Nr 0050/133/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017 

Zarządzenie Nr 0050/282/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 0050/133/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2016/2017

Standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Tychy


Zarządzenie nr 0050/155/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez miasto Tychy

Stołówki szkolne
Zarządzenie nr 0151/366/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, w których zorganizowano stołówki szkolne do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce


Doskonalenie zawodowe nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie tych nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 roku.

 

Udzielanie urlopów dla podratowania zdrowia nauczycielom

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/123/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Tychy.

Zarządzenie nr 0050/123/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Tychy


Wniosek o stypendium "Tyskie Orły"
ZARZĄDZENIE NR 0050/317/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”


Nabór do Przedszkoli

 ZARZĄDZENIE NR 0050/34/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2018/2019

 

Nabór do Szkół Podstawowych

 ZARZĄDZENIE NR 0050/35/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, klas czwartych i siódmych w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów oraz klas czwartych sportowych szkół podstawowych i klas siódmych dwujęzycznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Tychy

 

 

 


Zarządzenie nr 0050/281/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem a posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego