Aktualności


" Akademia Bezpiecznego Puchatka"

Autor: Ewa Biolik 19.09.2017

Gorąco zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, do wzięcia udziału w IX edycji programu o charakterze społecznym "Akademia Bezpiecznego Puchatka" realizowanego w roku szkolnym 2017/2018.

więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Autor: Dominika Wiedemann 01.09.2017

Z okazji rozpoczynającego się 4 września nowego roku szkolnego 2017/2018

życzymy wszystkim uczniom wytrwałości w realizacji celów oraz wielu sukcesów w nauce.

Niech daje wam radość i satysfakcję ze zdobywanej wiedzy a czas spędzony w szkole będzie inspiracją do doskonalenia własnych umiejętności.

 

Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy powodzenia oraz uznania i szacunku z dobrze wykonywanej pracy.

Dyrektor  Miejskiego Centrum Oświaty

więcej

Bezpłatne przejazdy MZK dla dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego

Autor: Dominika Wiedemann 01.09.2017

Bezpłatne przejazdy MZK dla dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego

Autor: Dominika Wiedemann 01.09.2017

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z 26 maja 2017 r. dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie ZAŚWIADCZENIA wydanego przez MOPS Dział Świadczeń Rodzinnych.

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wniosek, który jest do pobrania w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30 lub ze strony internetowej:

mops.tychy.pl w zakładce świadczenia rodzinne/wzory wniosków i załączników do pobrania/ wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przekazany również elektronicznie za pomocą e-PUAP lub portalem emp@tia.

Czas oczekiwania na zaświadczenie - do 3 dni roboczych, zaświadczenie odbieramy osobiście lub przez wskazanego we wniosku pełnoletniego członka rodziny.

Od 5 czerwca 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Barona 30 można składać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do zasiłku rodzinnego w bieżącym okresie zasiłkowym, który kończy się 30 października. Zaświadczenie będzie wydawane imiennie na każde uprawnione do bezpłatnych przejazdów dziecko.

W następnym okresie zasiłkowym 2017/2018 wniosek o świadczenie rodzinne uzupełniony zostanie o wniosek o wydanie zaświadczenia, które wraz z decyzją przyznającą świadczenie przekazany zostanie zainteresowanym za pośrednictwem poczty.

więcej

Komunikat - zmiana godzin pracy kasy MCO od 01.09.2017 r.

Autor: Dominika Wiedemann 25.08.2017

Ubezpieczenia szkolne

Autor: Dominika Wiedemann 22.08.2017

Informacja w sprawie oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

Pobierz dokument

więcej

Godziny pracy MCO w dniu 18 sierpnia 2017 r.

Autor: Dominika Wiedemann 18.08.2017

Adepci Śląskiego Rzemiosła

Autor: Dominika Wiedemann 17.08.2017

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Adepci Śląskiego Rzemiosła". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodocianych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 Osób do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z województwa śląskiego, pozostających bez pracy oraz nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.
 
W ramach Projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia świadectwa czeladniczego, które jest wysoko cenione wśród Pracodawców, gdyż egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym. Kwalifikacje zdobyte w systemie rzemieślniczej nauki zawodu są kwalifikacjami uznawanymi w krajach Unii Europejskiej. Nauka zawodu u Pracodawcy jest płatna - Uczestnik Projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 997,40 zł miesięcznie, dodatkowo zwracane są koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu.
 
W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań, proszę o kontakt z Panią Moniką Dudek, Kierownikiem Działu Projektów Europejskich Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (e-mail: projekty@ir.katowice.pl, tel. 32 259 62 61 wew. 110 lub tel. kom. 515 037 305)

 

Lista Zawodów

Plakat

Ulotka

 

więcej

Nabór podinspektor/inspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym - kancelaria

Autor: Dominika Wiedemann 16.08.2017

Zmiana godzin pracy MCO w dniach od 9 do 11 sierpnia

Autor: Olimpia Głód 09.08.2017

Godziny pracy Kasy MCO

Autor: Dominika Wiedemann 31.07.2017

Kasa Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach czynna będzie w następujących godzinach:

w dniach od 31.07.2017r. do 4.08/2017r. (ze względu na skrócony czas pracy)

Poniedziałek : 8;00 - 10;00

Wtorek : 11;30 - 13;30

Środa : 8;00 - 10;00

Czwartek : 11;30 - 13;30

Piątek 8;00- 10;00

 
w miesiącu sierpniu :

Poniedziałek : 8;00 - 10;00

Wtorek : 13;30 - 15;30

Środa : 8;00 - 10;00

Czwartek : 13;30 - 15;30

Piątek 8;00- 10;00

więcej

Zmiana godzin pracy MCO

Autor: Dominika Wiedemann 31.07.2017

W związku z ogłoszeniem przez IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia trzeciego stopnia z powodu upałów Miejskie Centrum Oświaty w Tychach (w tym kasa MCO) w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2017 r. będzie czynne do 13.30.

więcej

Informacja dla rodziców przedszkolaków

Autor: Dominika Wiedemann 28.07.2017

Wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego rodzicom dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które nie dostały się do publicznego przedszkola.

Uprzejmie informujemy, że sukcesywnie, w miarę pozyskiwania miejsc, dzieci kierowane są do placówek przedszkolnych, w których będą mogły realizować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach dalszego pozyskiwania miejsc przedszkolnych ogłoszono kolejny konkurs dla placówek niepublicznych, po rozstrzygnięciu którego, w drugiej połowie sierpnia wysyłane będą kolejne wskazania dla dzieci.

Podjęte działania wymagają zachowania pewnych procedur i określonych terminów, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

więcej

Informacja dla rodziców przedszkolaków

Autor: Dominika Wiedemann 28.07.2017

Wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego rodzicom dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które nie dostały się do publicznego przedszkola.

Uprzejmie informujemy, że sukcesywnie, w miarę pozyskiwania miejsc, dzieci kierowane są do placówek przedszkolnych, w których będą mogły realizować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018.

W ramach dalszego pozyskiwania miejsc przedszkolnych ogłoszono kolejny konkurs dla placówek niepublicznych, po rozstrzygnięciu którego, w drugiej połowie sierpnia wysyłane będą kolejne wskazania dla dzieci.

Podjęte działania wymagają zachowania pewnych procedur i określonych terminów, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

więcej

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

Autor: Dominika Wiedemann 28.07.2017

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy oraz zaprasza do składania ofert.

więcej

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

Autor: Dominika Wiedemann 28.07.2017

Prezydent Miasta Tychy ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy oraz zaprasza do składania ofert.

więcej

Rowerowy Maj 2017 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4

Autor: Anna Damaschk 26.07.2017
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w okresie od 4 maja 2017 r do 31 maja 2017r. brał udział w ogólnopolskiej kampanii "Rowerowy Maj".Akcja została wdrożona pilotażowo. Ma ona zachęcić dzieci do rozpoczynania dnia od aktywności fizycznej, a także do dojeżdżania do szkoły i przedszkola na rowerze, hulajnodze czy rolkach.- Już minimalna dawka codziennego ruchu sprawia, że dzieci sprawniej myślą, są w lepszym nastroju i kondycji zdrowotnej.Projekt zorganizowany był na zasadach rywalizacji. Każde dziecko, które do szkoły czy przedszkola przyjeżdżało na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach, otrzymało specjalne naklejki. W ten sposób - indywidualnie i grupowo - dzieci walczyły o nagrody.
więcej

Nowa podstawa programowa – szkolenia

Autor: Dominika Wiedemann 24.07.2017
Oferta szkoleń dla nauczycieli woj. śląskiego w zakresie nowej podstawy programowej, organizowanych w okresie wakacyjnym przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
więcej

Skrócony czas pracy MCO

Autor: Dominika Wiedemann 20.07.2017
Informujemy, że w dniu 20 lipca 2017 r. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach (w tym kasa MCO) będzie czynne do godziny 14.00
więcej

Reaguj – to Twój prawny obowiązek!

Autor: Dominika Wiedemann 10.07.2017

W lipcu 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną „Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

więcej

"Podwórko talentów" głosujmy w konkusie NIVEA !

Autor: Dominika Wiedemann 06.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach przystąpiła do Konkursu Talentów NIVEA. Szkoła przygotowała prezentację, w której przedstawiła niektórych utalentowanych uczniów. Nagrodzenie prezentacji pozwoliło wystartować w ostatni etapie konkursu. By marzenia uczniów się spełniły potrzebne są głosy. Jest to jedyna tyska szkoła, która ma szansę w tej edycji konkursu na piękny plac zabaw. Dlatego głosujmy, każdego dnia.

Co trzeba zrobić?
Należy wejść na stronę: https://podworko.nivea.pl/ranking zarejestrować się (wiemy, że to zajmuje trochę czasu, ale... bardzo prosimy). Następnie należy odszukać Szkołę Podstawową nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach i zagłosować. I tak codziennie do 31 lipca!

więcej

II Ogólnopolski Konkursu Plastyczny "Kocham Polskę"

Autor: Magdalena Holona 06.07.2017
​Uczeń klasy I a Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach, Szymon Skaźnik odebrał w Katowicach nagrodę specjalną w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "KOCHAM POLSKĘ" ufundowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Celem konkursu było przedstawienie piękna polskiej przyrody i polskiego krajobrazu w wybranej porze roku, nagrodzona praca Szymona przedstawiała Tatry w zimowej aurze.
Prace nagrodzone zostały ilustracjami w Kalendarzu Polskim, a laureaci otrzymali jego pamiątkowe egzemplarze.
więcej

Akcja Bezpieczne Wakacje 2017

Autor: Dominika Wiedemann 02.07.2017

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

więcej

KOLEJNY CERTYFIKAT DLA PRZEDSZKOLA NR 8 "ZIELONY OGRÓD"

Autor: Janina Halama 30.06.2017
​Przedszkole nr 8 "Zielony Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach otrzymało certyfikat "Przedszkole uczące się". Warunkiem jego przyznania przez kapitułę Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie było podjęcie konkretnych działań w zakresie programu oraz uczestnictwo w kursie e-learningowym "Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną". Certyfikat jest kolejnym uzyskanym dokumentem, potwierdzającym dodatkowe działania naszej placówki. W programie wzięło udział 7 nauczycieli i dyrektor placówki.
więcej

Finalistka XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej z NORWIDA

Autor: Małgorzata Leszczyńska-Kloc 30.06.2017
Joanna Domżał uczennica klasy 2c II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida została finalistką XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej (I miejsce w etapie diecezjalnym), zajęła też VII miejsce w etapie diecezjalnym XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz części ustnej eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Historycznej.Uzyskała najwyższą średnią ocen 5,78 w liceum w roku szkolnym 2016/2017.
więcej

Zielone Szkoły

Autor: Dominika Wiedemann 30.06.2017

Informujemy, że miasto Tychy otrzymało dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w czasie wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. zielone szkoły przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  dla uczniów szkół:

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Czarnieckiego 22, 43-100 Tychy
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Cmentarna 54 a, 43-100 Tychy
 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Skłodowskiej 4,  43-100 Tychy
 • Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy
 • Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy, ul. Ch. De Gaulle'a 18, 43-100 Tychy
 • Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9, ul. Zgrzebnioka 45, 43 -100 Tychy
więcej

Komunikat - godziny pracy MCO

Autor: Dominika Wiedemann 28.06.2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach informuje, że w dniach 28 i 29 czerwca br. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i Kasa MCO będą czynne do godziny 14.00.

więcej

Sukcesy w XXXV Tyskim Kryterium Biegów Przełajowych

Autor: Justyna Kliś 25.06.2017
​Koniec roku szkolnego już za nami. Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im Matki Teresy z Kalkuty osiągnęli bardzo dobre wyniki w sporcie. Uczestniczyliśmy w XXXV TYSKIM KRYTERIUM BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH.​Przez cały rok w 4 zawodach (jesień-wiosna) startowało ponad 200 naszych uczniów. W klasyfikacji generalnej SP 35 zajęłapierwsze miejscewśród szkół podstawowych!
więcej

Wycieczka do Wygiełzowa

Autor: Justyna Kliś 25.06.2017
​20 czerwca klasy III d oraz III f wybrały się na wycieczkę do Wygiełzowa, gdzie zwiedziły Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego oraz Zamek Lipowiec.
więcej

Wycieczka do Wioski Indiańskiej

Autor: Justyna Kliś 25.06.2017
​W dniu 20.06.2017r. na uczniów klas 2a, 2c i 3e czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie wybrali się na wycieczkę do Wioski Indiańskiej w Jaworznie. Aby każdy mógł dowiedzieć się jak najwięcej o pięknej kulturze Indian - zwiedzanie wioski odbywało się z przewodnikiem.
więcej

Wyróżnione szkoły przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Autor: Dominika Wiedemann 23.06.2017

Miło nam poinformować, że do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły gratulacje Centrum Edukacji Obywatelskiej za aktywność tyskich szkół w programach edukacyjnych CEO w roku szkolnym 2016/2017.

Są to wyrazy uznania za rozwój i nieustanne doskonalenia następujących placówek:

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach za udział w programie Szkoła z Klasą,
 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach za udział w programach: Całościowy Rozwój Szkoły i OK. – Zeszyt,
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Rafała Pomorskiego w Tychach za udział w programie Samorządy Mają Głos,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach za udział w programie PoczytajMy
 • Gimnazjum nr 6 w Tychach za udział w programach: Młody Obywatel i PoczytajMy.

Serdecznie gratulujemy szkołom, uczniom i rodzicom za podjęte działania. Cieszymy się, że Wasza praca została doceniona i życzymy dalszych sukcesów

więcej

Absolwent NORWIDA Mateusz Król Doktorantem Roku 2016

Autor: Małgorzata Leszczyńska-Kloc 22.06.2017
​12 czerwca 2017 r. w auli Uniwersytetu Śląskiego odbyła się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród 37 wyróżnionych znalazł się Mateusz Król – doktorant IV roku filologii w zakresie literaturoznawstwa. Wyróżnienie otrzymał nie tylko za działalność naukową i dydaktyczną, ale również społeczną – aktywnie działa w Amnesty International,Wydziałowej Radzie Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego oraz Kole Naukowym Studentów Języków Romańskich. Mateusz Król został również Doktorantem Roku 2016 wybranym przez studentów, doktorantów i pracowników w głosowaniu internetowym. W uroczystości uczestniczyła pani Daria Szczepańska – I Zastępca Prezydenta Miasta do Spraw Społecznych. W imieniu całej społeczności Norwida gratulacje złożyła pani Natalia Nowak – dyrektor szkoły.
więcej

WAKACJE 2017

Autor: Dominika Wiedemann 22.06.2017

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice i Uczniowie

Mija kolejny rok szkolny pełen wyzwań i zmian, cennych inicjatyw, twórczych działań, które zaowocowały wspaniałymi efektami Waszej całorocznej pracy.

Zakończenie zajęć dydaktycznych jest dobrą okazją by podziękować Dyrektorom i wszystkim pracownikom oświaty za Państwa wytrwałość, zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę, związaną między innymi z wdrażaną reformą oświaty.

Rodzicom – za wsparcie i trud współpracy ze szkołą i samorządem dla dobra Waszych pociech, a Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowania za chęć zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i ciągłe dążenie do poszerzania horyzontów.

Życzę wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych samych pozytywnych wrażeń. Niech ten czas będzie czasem radości i spokojnego wypoczynku.

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach wraz z pracownikami

więcej

WAKACJE 2017

Autor: Dominika Wiedemann 22.06.2017

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rodzice i Uczniowie

Mija kolejny rok szkolny pełen wyzwań i zmian, cennych inicjatyw, twórczych działań, które zaowocowały wspaniałymi efektami Waszej całorocznej pracy.

Zakończenie zajęć dydaktycznych jest dobrą okazją by podziękować Dyrektorom i wszystkim pracownikom oświaty za Państwa wytrwałość, zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę, związaną między innymi z wdrażaną reformą oświaty.

Rodzicom – za wsparcie i trud współpracy ze szkołą i samorządem dla dobra Waszych pociech, a Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowania za chęć zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i ciągłe dążenie do poszerzania horyzontów.

Życzę wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych samych pozytywnych wrażeń. Niech ten czas będzie czasem radości i spokojnego wypoczynku.

Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach wraz z pracownikami

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

Autor: Dominika Wiedemann 22.06.2017

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy oraz zaprasza do składania ofert.

więcej

MIEJSKIE PODSUMOWANIE XXXV TYSKIEGO KRYTERIUM BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

Autor: Elżbieta Dulska 21.06.2017
​20 czerwca 2017 r. w Tyskiej Hali Sportowej odbyło się podsumowanie zawodów organizowanych przez MOSiR Tychy. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach w generalnej klasyfikacji szkół zajęła II miejsce. Uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III otrzymali medale, dyplomy i upominki, a szkoła bon na zakup sprzętu sportowego.
Najlepszymi biegaczami okazali się:
Olaf Kopera I miejsce i Błażej Górski II miejsce kat. 2009/10
Małgorzata Stefanik III miejsce kat. 2008
Mateusz Okoń III miejsce kat. 2008
Zofia Szamota III miejsce kat.2006/07
Krystyna Zybowska III miejsce kat. 2004/05
Gratulujemy!
więcej

Emilia Słabosz z SSP nr 19 – I miejsce w konkursie „O Złote Pióro”!

Autor: Alina Folkert 21.06.2017
​9 czerwca odbyła się 21. Gala Finałowa Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. W tegorocznej edycji literackich zmagań, uczestniczyło 289 młodych twórców z całej Polski.
I miejsce zdobyła uczennica klasy 6d Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Tychach Emilia Słabosz. Laureatka otrzymała Złote Pióro, jak również pamiątkowy medal, dyplom, nagrodę książkową oraz publikację ze zwycięskimi i wyróżnionymi utworami. Opiekunem Emilki była p. Renata Zbroińska. Zwyciężczyni składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

więcej

Brązowa drużyna młodych koszykarzy z tyskiej SSP 19

Autor: Alina Folkert 21.06.2017
​W dniach 1-4.06.2017r. młodzi koszykarze, uczniowie klasy 6b Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 19 uczestniczyli w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców Energa Basket Cup w Gdyni. Turniej ten jest uznawany za nieoficjalne mistrzostwa Polski dla młodzieży do lat 13. Nasi uczniowie, Mistrzowie Śląska w kategorii U13, zrzeszeni pod egidą MOSMu Tychy, uczestnicy programu Ministerstwa Sportu i Turystki "SMOK" zdobyli 3 miejsce w tak dużym i prestiżowym turnieju. Uczniom i ich rodzicom oraz trenerom gratulujemy sukcesu!
więcej

Szkolne Towarzystwo Sportowe uroczyste podsumowanie szkolnego roku sportowego 2016/2017

Autor: Dominika Wiedemann 20.06.2017

Uroczyste spotkanie podsumowujące sportową rywalizację tyskich szkół w roku szkolnym 2016/2017 odbyło się w Zespole Szkół nr 4 w dniu 13 czerwca 2017 roku. Puchary i dyplomy najlepszym uczniom-sportowcom, a także nauczycielom, trenerom i dyrektorom szkół wręczali zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska, dyrektor MOSiR Pan Marcin Staniczek, przewodniczący komisji sportu RM Pan Krzysztof Woźniak oraz dyrektor ZS 4 Pan Zygmunt Marczuk.


Z raportu Szkolnego Towarzystwa Sportowego wynika, że laureatami w rywalizacji sportowej szkół  w roku szkolnym 2016/2017 zostały odpowiednio spośród: szkół podstawowych - Szkoła Podstawowa nr 19, gimnazjów - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt - I Liceum Ogólnokształcące, a w kategorii chłopców  - Zespół Szkół nr 4.

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy

Autor: Dominika Wiedemann 19.06.2017

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Tychy oraz zaprasza do składania ofert.

więcej

Strona 1 z 25  > >>